Katılım Bankası Nedir?

Faizsizlik prensibini benimsemiş olan ve her türlü bankacılık eylemini birebir gerçekleştirebilen, kar ve zarara katılma esası gereğince fon toplayarak ticaret ve ortaklık yöntemleriyle fon kullandıran bankacılık modeline katılım bankası denmektedir. Katılım kelimesinin burada kullanılmasının asıl nedenlerinden biri de kar ve zarara katılma prensibine dayalı olarak kurulmuş olmasıdır. Yani tasarruf sahiplerinin toplamış olduğu fonları faiz uygulamadan finanman prensipleri içeriğine uyarak ticaret ve sanayide değerlendirir. Böylece oluşan kar ve zararı da paylaşır.

Katılım Bankası Nedir? Ne İş Yapar?

Katılım bankası Sadece TL cinsinden değil aynı zamanda USD, EUR cinsinden de vadeli hesaplarda toplam fonları değerlendirir ve kurumsal finansman desteğiyle birlikte kar ve zarara ortaklığı yöntemiyle analiz eder. Bu bankaların en önemli presnsibi de faizsizlik prensibi olarak bilinir. Çünkü kredi talep edenlere ana parayı doğrudan ödemek yerine leasing olarak da bilinen müşterinin ihtiyaç duyduğu malı satıcıdan doğrudan alarak kendisine vade şeklinde satma sistemine sahiptir. Böylece proje bazında ortaklık oluşturmaktadır.

Katılım bankalarına ihtiyaç duyulmasının temel nedenlerinden biri de dünya nüfusunun yaklaşık olarak %23’lük bir kısımının islam dinine mensup kişiler tarafından oluşmasıdır. Bu da faiz anlamında son derece hassas olan islam dininde, fazile kredi kullanmak istemeyen kesimin sayıca çok olduğunu göstermektedir. Katılım Bankası bu anlamda çözüm getiren bankalardan biridir. Değişen dünya şartlarında finansal yapının içine girmemek neredeyse imkansız bir hale gelmiştir. İslami bankacılığın artmasından sonra tasarruf bankaları ve katılım bankaları da hızla büyüme ve artış göstermiştir.

Katılım Bankası ile Banka Arasındaki Farklar Nelerdir?

Klasik bankalar yani katılım dışındaki bankalar, tasarruf sahiplerinden farklı olarak belirlenmiş olan faiz oranı karşılğında para toplarken katılım bankasındaki süreç daha farklı işlemektedir. Katılım bankalarında toplanan fonların sahipleri belli bir gelir sözünde bulunmadığı zaman yatırılmış olan ana paranın da herhangi bir garantisi söz konusu değildir.

Katılım Bankası ile normal bankalar arasında bahsedebileceğimiz bir diğer önemli fark da katılım bankalarında nakit kredi sisteminin olmaması durumudur. Böylece gerçek ekonomik faaliyetlerin ve mal alım satımla faturalı, kayıt işlemlerin finanse edilmesi söz konusu olmayacaktır. Muhafazakâr kesimin çok daha fazla katılım bankalarına ilgi gösterdiğini de söyleyebiliriz. Çünkü öncesinde de dediğimiz gibi faizsizlik prensibi gereği islam dinine aykırılığı olmayan bankalar bu özelliği nedeniyle de diğer bankalardan önemli ölçüde ayrılmakta ve son dönemlerde popüler olmaktadır.