ISO 50001 Belgesi Nedir?

Sık sık duyduğumuz ISO 50001 belgesi 3.kısmı denetimlerin sonucunda verilen belgeler diyebiliriz. Öncelikli olarak uygulanan ISO001, ISO 22000 ISO 270001 gibi standartlar uygulandıktan sonra ISO50001 uygulanır. ISO belgesi almak isteyenlerin öncelikle muhakkak bir danışmanlık hizmeti alması gerekecektir. Ayrıca ISO eğitimini de okumuş olmanız gerekir.

ISO 50001 Belgesi Nedir? Ne İşe Yarar?

Uluslararası Standartlar Teşkilatı tarafından yayınlanmış olan ISO 50001 kodlamasına sahip belge enerji yönetim sistemi standardı olarak kabul edilmiştir. İlk küresel enerji yönetim standardı olarak da kabul edilmektedir. Tüm enerji türlerini kapsadığı için son derece önemlidir. Aynı zamanda organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmeleri için gereken süre ve sistemleri oluşturmak için de sürdürebilirliği sağlamak amacıyla bu belge verilmektedir.

Bu belgeyi her yeni vergi levhası sahibi olan işletmeler kullanabilir ve uygulayabilir. Coğrafi şartlara ya da sosyal koşullara aldırış etmeden her büyüklükte organizasyon için ISO 50001 belgesi kullanılabilmektedir. Kurumlar dünyada muteber olacak biçimde belirli standartlar yayınlar ve dünyada bir ortaklık söz konusu olur. ISO standardı kısacası enerji analiz çalışmaları ile başlayan bir süreçtir ve enerji kullanımının fazla olduğu alanları tespit ederek bu alanlarda enerji tasarrufu yapılmasını ve verimliliğin bu sayede daha da arttırılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçilmesini sağlar.

ISO 50001 Belgesi Nasıl Alınır?

3.taraf tektik olarak tanımlanan tetkikle belirli aşamalardan geçerek ISO 50001 belgesi alınabilmektedir. Öncelikle enerji yönetim sistemini kurarak bunu belgelendirmek isteyen firmalar belgelendirme firmalarından konuyla ilgili fiyatlar alır. Genelde personel sayısına göre fiyat değişken olur. Firmanın büyüklüğü ve çalışılacak gün sayısı da fiyat belirlemede önemli bir etkendir. Bir diğer yöntem de müracaat etme yöntemidir. İntersistem’e ait olan formu eksiksiz bir şekilde doldurmanız durumunda belgelendirme kuruluna bu evrakı sunabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

Doküman tetkiti isteyerek de belge için başvuru yapabilirsiniz. İntersistem’e kayıt olmak isteyen firma, kayıtlanma esnasında sisteme ait dokümanların örneğini de sunar. Baş denetçi de sistem dokümanlarını analiz eder ve ilgili standart şartlarını taşıyıp taşımadığına detaylı olarak bakar. Bu incelemeden sonra şartların sağlandığına karar verilirse belge de verilecektir.

Denetim planlama ve denetim yoluyla da belge için başvuru yapılabilir. Bunun için ISO 17021 şartlarına bağlı kalınarak bir yol izlenir. Denetimde de planlanmış olan tarihte firma denetimi yapılır. Açılış toplantısıyla başlayan denetim, programa uygun bir şekilde ilerler. Sözleşme ya da belge yenileme şeklinde de evrak alınabilir.