Faiz ve Faiz Oranı

Faizin kısaca tanımlamasını yapacak olursak vade bitiminde iade edilen ve başkasına kredi olarak verilen ana paraya ek olarak borçlu tarafından alacaklıya ödenen bedeli temsil eder. Daha da halk diliyle bir açıklamasını yapacak olursak, faiz ana paranın kirasıdır diyebiliriz. Anaparanın kirası, yani parası, mutlak bir şekilde paranın miktarıyla hesaplanır. Ödemeler farklılık gösterdiği için başta ya da sonda olabileceği gibi, uzun vadeli kredilerde ortalarda da olabilir. Piyasada sık sık faiz oranı kelimesini duysanız bile gerçek bir tek faiz oranı olmadığını söyleyebiliriz. Çok sayıda faiz kredilerin vadelerine, taşıdığı risklere ve benzeri kriterlere göre faiz oranı yelpazesi genişlemektedir.

Faiz ve Faiz Oranı Nedir?

Faiz oranını anlatmak için iki farklı tanımlama yapmak gerekir. Bunlar nominal ve reel faiz oranlarıdır. Banka ya da benzeri kurumlar tarafından açıklanmış olan faiz oranlarına nominal faiz oranları denmektedir. Ancak enflasyona göre düzenlenen ve müdahaleler sonrası belirlenen faiz oranlarına da reel faiz oranları denmektedir. Nominal orandan enflasyon oranını çıkartırsanız sonuç faiz oranını verecektir. Ayrıca faiz oranları aksi söylenmedikçe seneliktir.

Faiz oranı kendi içerisinde pek çok çeşide ayrılmıştır. Ödenecek tutarlar da bu sebeple değişecektir. Kredinin türü, alıcının kendi özellikleri, krediyi verecek olan bankanın sunduğu şartlar ve benzeri sayabileceğimiz pek çok durum farklılık yaratmaktadır. Bankalar arası oranlar değiştiğinden alternatifler arasında en düşük orana sahip olanı tüketiciler daha çok tercih eder. Tüketiciler bankaların sunduğu kredileri yararlanarak hayatında önemli değişiklikler yapabilir. Onların arasında bireysel ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi, konut kredisi, kobi kredisi, ipotekli ihtiyaç kredisi, iştira, spot kredisi ve benzeri krediler bulunmaktadır. İhtiyacınız hangi alandaysa o alana yönelik kredi kullanmak için düşük faiz oranlarına sahip bankalara gidebilir ve geri ödeme planlarına detaylı olarak bakabilirsiniz.

Faiz ve Faiz Oranı Nasıl Hesaplanır?

Faiz oranını hesaplayan merkez bankalardır. Yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, ülkemizdeki faiz oranlarını belirleyen kurumdur. Oran belirlenirken başta ele alınan değişken enflasyon olur. Çünkü enflasyonun durumu, doğrudan ekonomi ve faiz oranları ile ilgili olacaktır. Ülkelerin çoğu faiz oranlarını %2’lik enflasyon oranına denk gelecek şekilde hesaplar. Ülkemizdeki enflasyon oranı oldukça yüksektir. Bu nedenle kademeli olarak %2 oran hedeflenmektedir. Fiyatta istikrarı sağlayan diğer unsurlar da göz ardı edilmez. Böylece para piyasalarındaki denge yakalanmış olur.

Merkez bankaları para politikalarını yönetir. İç bankalara borç verebilme yetkisine sahip olan merkez bankaları aynı zamanda bu bankalardan borç da talep edebilir. Eğer enflasyon yüksekse, merkez bankasının yapması gereken faiz oranlarını indirici politikalar uygulamak ve dengeyi sağlamaktır. Ancak bu politikalar sayesinde faiz oranları düşmez ve aynı seviyede kalır. Bu da işsizlik oranını arttırır ve üretimde düşüşler olur. Mali yapı böyle bir hamleyle çökebileceği için krizi engellemek adına merkez bankaları düzenleyici politikalara yönelir. Enflasyon düşerse ekonomiye duyulan güven de artacaktır.

Faiz Caiz midir?

Düşük oranlı bile olsa faiz caiz değildir. Gelecekteki durumun her an değişmesi mümkün olduğu için hüküm değişmemektedir. Ancak bununla ilgili Ebu Yusuf’a göre durum değişmektedir. Örnek vermek gerekirse, herhangi biri, bir milyon değerindeki parayı bir sene sonra bir buçuk milyona verirse faizli olduğu için bu haram olacaktır. Ancak, bir sene önce verilen bir milyon para, enflasyon nedeniyle bir buçuk milyona tekabül ettiği için geriye bir buçuk milyon verilirse o zaman bu faiz caiz olacak ve alabilecektir.